24.12.2014

Державна адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця" НР ЦЗМ-12/2984, 24.12.2014 p.
Керівникам підприємств Укрзалізниці
(РЦП, УТЛЦ, ГІОЦ)
Департамент корпоративної інформатизації
ТОВ НВФ "ТМСофт"
ДП "ПКТБ АСУ ЗТ

Державна адміністрація залізничного транспорту України інформує про внесення наступних змін та доповнень до раздела 2 приложения 3 Тарифной политики внести следующие дополнения и изменения:
1) в пункте 7.6 в столбце "Маршрут, направление перевозки" после слов "не менее 325 тыс. тонн" поставить запятую и дополнить словами "не менее 225 тыс. тонн за IV квартал";
2) в пункте 29.1 в столбце "Маршрут, направление перевозки" слова "при условии выполнения гарантированного среднемесячного объема перевозок не менее 35 тыс. тонн с подведением итого в ежеквартально" заменить словами "при условии выполнения гарантированного консолидированного среднемесячного объема перевозок не менее 35 тыс. тонн с подведением итогов ежеквартально";
3) во второй строке пункта 30.6.2. слова "одним оператором - не менее 220 тыс.тонн" заменить словами "одним оператором - не менее 150 тыс. тонн."
ДП "Український транспортно-логістичний центр" з метою проведення правильних розрахунків за перевезення транзитних вантажів залізницями України інформуйте керівників експедиторських організацій. Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці внесіть зміни до програмного забезпечення.

Заступник генерального директора

В.О. Жураківський


Страна :  UA