30.07.2014

Лист Державної администрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця" НР ЦЗМ-12/1568, 30.07.2014 p.
ДП "Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень"
ТОВ НВФ "ТМСофт"
ДП "Український транспортно-логістичний центр"
Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці

Державна адміністрація залізничного транспорту України інформує про внесення наступних змін та доповнень до раздела 2 приложения 3 Тарифной политики внести следующие дополнения и изменения:
1) С 01.01.2014 по 31.12.2014 (включительно) в пункте 29.1 слова "при условии выполнения гарантированного ежемесячного объема перевозок не менее 35 тыс. тонн" заменить словами "при условии выполнения гарантированного среднемесячного объема перевозок не менее 35 тыс. тонн с подведением итогов ежеквартально";
2) С 01.06.2014 по 31.07.2014 (включительно) пункт 1.1 дополнить новыми направлениями:

Тополи – Изов/ Мостиска ІІ/ Рава-Русская/ Ягодин 12,60**– груженый рейс
Тополи – Батево/ Ужгород/ Чоп 15,10**– груженый рейс
Тополи – Вадул-Сирет/ Дьяково 15,30**– груженый рейс

3) с 01.06.2014 по 31.12.2014 (включительно) в пункте 19.1 в строке "Изов/ Чоп – Зерново/ Красная Могила" после слов "Красная Могила" добавить "/Тополи" далее по тексту;
4) с 01.06.2014 по 31.12.2014 (включительно) в пункте 27.1 в строке "Зерново – переходы Львовской ж.д." после слова "Зерново" добавить "/Тополи" далее по тексту;
5) С 01.08.2014 по 31.12.2014 (включительно) дополнить новым пунктом 14.1:

14.1Бумага (4707-4812)Из Финляндии по направлению:
Зерново – Батево
K=0,52

6) в пункте 29.10 в столбце "Маршрут, направление перевозки" слова "не менее 420 тыс. тонн" заменить на "не менее 370 тыс. тонн"".
РЦП здійснити перерахунок провізної плати з 01.06.2014 відповідно до календарного штемпеля вхідних прикордонних станцій залізниць України за:

  • перевезення цукру (ГНВ 1701, 1702) у критих вагонах власності ДП "УДЦЗРП "Укррефтранс", що прослідували транзитом територією України за напрямком Ізов/Чоп – Тополі;
  • перевезення кам’яного, бурого вугілля (ГНВ 2701, 2702) у приватних (власних), орендованих вагонах зі станцій Західно-Сибірської, Красноярської залізниць, що прослідували транзитом територією України за напрямком Тополі – переходи Львівської залізниці;
  • перевезення метанолу (ГНВ 290511) зі станції Хімзаводська Кбш., що прослідував транзитом територією України за напрямком Тополі – переходи Львівської залізниці.

З метою проведення правильних розрахунків за перевезення транзитних вантажів залізницями України ДП "Український транспортно-логістичний центр" інформувати керівників експедиторських організацій, Головному інформаційно-обчислювальному центру Укрзалізниці внести зміни до програмного забезпечення.

Заступник генерального директора

В.О. Жураківський


Страна :  UA