06.06.2007

ИзКиєва НР 000113/ЦЧУ, 06.06.2007 р.
Всем: Н, ДН, Д,В, НЧ, М, ІОЦ залізниць, ДС вантажних станцій
ЦД, ЦЧУ, ЦМ, ЦВ, ЦІТ, ГІОЦ УЗ, ПКТБ УЗ, ТМСофт

З метою приведення у відповідність нормативної документації щодо обліку навантаження та вивантаження в умовах функціонування АСК ВП УЗ, АРМ товарного касира, АРМ прийомоздавальника

З О Б О В ‘ Я З У Ю:

1. Внести наступні зміни до "Інструкції з обліку навантаження і вивантаження вантажів, що перевозяться залізничним транспортом України" (ЦІС-ЦД/0012) затвердженої наказом УЗ від 08.11.2004 року НР 853-ЦЗ (надалі Інструкція):

1.1 Розділ 3 "Загальні положення" д о п о в н и т и:

3.6 Достовірність обліку навантаження і вивантаження вантажів, що перевозяться залізничним транспортом України забезпечується на основі інформації з автоматизованого робочого місця товарного касира (АРМ ТВК) та прийомоздавальника (АРМ ПЗ);

До обліку навантажених та вивантажених враховуються вагони, перевізні документи на вантажі, що перевозяться в них, та операції з якими оформлені через АРМ ТВК або АРМ ПЗ.

Виключенням з цього правила є оформлення спеціальних перевезень, до обліку навантажених та вивантажених враховуються без оформлення перевізних документів через АРМ ТВК або АРМ ПЗ.

1.2 Пункт 4.3 в и к л а с т и в редакції:

4.3 Моментом закінчення виконання операції навантаження вважається:

4.3.1 При навантаженні вагонів або перевантаженні вантажів на місцях загального користування з вагонів іншої ширини колії і з водного транспорту, вантажів, що перевозяться за документами прямого змішаного залізнично-водного сполучення:

4.3.1.1 Маршрутними, груповими, вагонними відправками - час завершення виконання операції навантаження (графа 3 "закінчення навантаження або вивантаження" Пам’ятки про користування вагонами форми ГУ-45) при умові, що ці вагони прийняті до перевезення (товарним касиром в АРМ ТВК виконана операція "приймання вантажу до перевезення");

4.3.1.2 Дрібними та контейнерними відправками - час виконання товарним касиром в АРМ ТВК операції "навантаження вагона контейнерами".

4.3.2. При навантаженні або перевантаженні вагонів на місцях незагального користування:

4.3.2.1 При обслуговуванні під’їзної колії локомотивом її власника - час завершення виконання операції передавання вагонів на передавальних коліях після навантаження (графа 3 "закінчення навантаження або вивантаження" Пам’ятки про користування вагонами форми ГУ-45) при умові, що ці вагони прийняті до перевезення (товарним касиром в АРМ ТВК виконана операція "приймання вантажу до перевезення").

4.3.2.2 При обслуговуванні під’їзної колії локомотивом залізниці:

4.3.2.2.1 Для вагонів інвентарного парку - час, вказаний в повідомленні від вантажовласника про закінчення вантажних операцій і готовність вагонів до забирання (графа 3 "закінчення навантаження або вивантаження" Пам’ятки про користування вагонами форми ГУ-45) при умові, що ці вагони прийняті до перевезення (товарним касиром в АРМ ТВК виконана операція "приймання вантажу до перевезення");

4.3.2.2.2 Для власних та орендованих вагонів - час виконання операції забирання вагонів (графа 4 "забирання вагонів" Пам’ятки про користування вагонами форми ГУ-45 для навантажених вагонів) при умові, що ці вагони прийняті до перевезення (товарним касиром в АРМ ТВК виконана операція "приймання вантажу до перевезення"). За цим же часом вагони зараховуються до робочого парку та в розпорядження залізниці.

4.3.3 Вагони, які переадресовані зараховуються до робочого парку та в розпорядження залізниці по моменту виходу з під’їздних колій без обліку в обсягах навантаження.

4.3.4 Облік навантаження ведеться як у цілому, так і за родом вантажів відповідно до Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів (Тарифне керівництво НР 1). Віднесення навантажених вантажів до тієї або іншої номенклатурної групи проводиться згідно з їх найменуванням у перевізних документах.

Виключенням з цього правила є навантаження вантажів за спеціальними перевозками та контейнерів.

1.3 Пункт 5.3 в и к л а с т и в редакції:

5.3. Моментом закінчення виконання операції вивантаження вважається:

5.3.1 При вивантаженні або перевантаженні на місцях загального користування в вагони іншої ширини колії, на водний транспорт вантажів, що перевозяться за документами прямого змішаного залізнично-водного сполучення - час завершення виконання операції вивантаження вагонів (графа 3 "закінчення навантаження або вивантаження" Пам’ятки про користування вагонами форми ГУ-45) для вивантажених вагонів, який відповідає введеному в АРМ ПЗ часу завершення вивантаження ;

5.3.2 При вивантаженні або перевантаженні вагонів на місцях незагального користування:

5.3.2.1 Що обслуговуються локомотивом власника під’їзної колії:

5.3.2.1.1 Для вагонів інвентарного парку - час закінчення передавання порожніх вагонів на передавальних коліях після вивантаження (графа 3 "закінчення навантаження або вивантаження" Пам’ятка про користування вагонами форми ГУ-45), що відповідає введеному в АРМ ПЗ часу закінчення вивантаження;

При виконанні здвоєних операцій - час виконання операції навантаження згідно п.4.3.2.

Час виконання операції вивантаження і навантаження у цьому випадку співпадає.

5.3.2.1.2 Для власних та орендованих вантажних вагонів - час завершення виконання операції подавання навантажених вагонів на передавальні колії (графа 2 "подавання вагонів" Пам’ятка про користування вагонами форми ГУ-45), який відповідає введеному в АРМ ПЗ часу виконання операції подавання вагонів. За цим же часом вагони вилучаються з робочого парку та з розпорядження залізниці.

5.3.2.2 Що обслуговуються локомотивом залізниці:

5.3.2.2.1 Для вагонів інвентарного парку - час, вказаний в повідомленні від вантажовласника про закінчення вантажних операцій і готовність порожніх вагонів до забирання ( графа 3 "закінчення навантаження або вивантаження" Пам’ятки про користування вагонами форми ГУ-45), що відповідає введеному в АРМ ПЗ часу готовності вагонів до забирання;

5.3.2.2.2 Для власних та орендованих вантажних вагонів - час завершення виконання операції подавання навантажених вагонів ( графа 2 "подавання вагонів" Пам’ятки про користування вагонами форми ГУ-45), який відповідає введеному в АРМ ПЗ часу виконання операції подавання вагонів. За цим же часом вагони вилучаються з робочого парку та з розпорядження залізниці ;

1.4 Розділ 6 "Порядок складання звітності про навантаження і вивантаження" д о п о в н и т и:

6.8 Форми статистичної звітності про навантаження та вивантаження вагонів складаються на основі узагальнених даних автоматизованої системи, яка в свою чергу формується виходячи з пономерної інформації АСК ВП УЗ на залізницях;

6.9 Форми статистичної звітності про навантаження та вивантаження вагонів на станціях, дирекціях залізничних перевезень та залізницях в цілому надаються на паперових носіях та в електронному вигляді (форми EXSEL) в терміни, установлені Табелем форм галузевої статистичної звітності чинних на залізничному транспорті України, який затверджений наказом Укрзалізниці від 15.08.2002 року НР 424-Ц.

В автоматизованих системах залізниць пономерні дані про вантажну роботу на станціях зберігаються протягом 3-х років від доби здійснення вантажної операції.

1.5 В розділ 7 "Відповідальність за ведення обліку та складання звітності про навантаження і вивантаження" внести наступні зміни:

1.5.1 В п.7.2 замість слів "інформаційно-статистичних центрів" записати "інформаційно-обчислювальних центрів, служб статистики";

1.5.2 В п.7.3 замість слів "інформаційно-статистичним центром" записати "інформаційно-обчислювальним центром, службою статистики";

1.5.3 В п.7.4 замість слів "Головним управлінням інформатики та статистики" записати "Управлінням статистики".

2. "Порядок номерного обліку навантаження та вивантаження вагонів з урахуванням впровадження автоматизованих систем" затверджений мною 11.01.2007року вважати таким, що втратив чинність.

3. Інструктуйте причетних, встановіть контроль виконання.

НР ЦЗМ-14/1040


ЦЗМ

П.П. Науменко


Страна :  UA