20.12.2000

Из Києва № 000511 20/12 11:20
Всiм: Н, М, НФ, ДН, НОД, РП, ДС вантажних, ДС передаточних,
ТехПД, IОЦ України, УДЦТС "Лiски", УкрВКУ
Копiя: ЦМ, ЦФ, ЦД, ГIОЦ УЗ

Останнiм часом в Укрзалiзницю збiльшилось надходження скарг вiд громадян, якi перевозили речi залiзничним транспортом. Проведеним аналiзом установлено, що скарги викликанi тим, що мають випадки грубого вiдношення до вiдправникiв i одержувачiв домашнiх речей, неправильного нарахування провiзної плати, вiдмови у пред'явленнi контейнерiв для перевезення домашнiх речей з посиланням на їх вiдсутнiсть, вiдправлення контейнерiв на станцiї закритi для контейнерних операцiй, про невиконання термiну доставки вантажiв та iнше. Це говорить про те, що працiвники дирекцiй i управлiнь не провадять навчання з причетними працiвниками станцiй про порядок перевезення домашнiх речей у внутрiшньому та мiжнародному сполученнях, вiдповiдне стягнення провiзної плати при таких перевезеннях. Працiвники станцiй не iнформують вiдправникiв та одержувачiв домашнiх речей про встановлений на залiзницях України та держав СНД порядок прийому, видачi та перевезення домашнiх речей, про права вантажовласникiв та їх вiдповiдальнiсть.

Згiдно до зазначеного зобов'язую:

  1. Провести навчання з причетними щодо порядку перевезення домашнiх речей у внутрiшньому та мiжнародному сполученнях, нарахування провiзної плати при таких перевезеннях.
  2. Попередити причетних про особисту вiдповiдальнiсть.
  3. При надходженнi скарг громадян виннi будуть притягнутi до вiдповiдальностi.

ЦЗМ - 5025

Заступник генерального
директора Укрзалiзницi

Мостовий


Страна :  UA